Kreatívne na projekty

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Digitalizácia

Obsah: Ako môžem tvoriť projekty aj pomocou digitálnych nástrojov, akými sú Canva, Wordwall, Wordclouds.

Čo získate: Zoznámenie sa s medzinárodnou platformou eTwinning.