Kto sme?
Regionálne centrum podpory učiteľov Prievidza a Partizánske

V rôznych lokalitách Slovenska aktívne vzniká rozsiahla sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Táto vizionárska iniciatíva sa venuje poskytovaniu neoceniteľnej pomoci učiteľom základných škôl, riaditeľom, vychovávateľom, asistentom a ďalším váženým odborným zamestnancom.

Podpora

Podpora a záujem sú nevyhnutné nielen pre študentov, ale aj pre nás, učiteľov, aby sme prekvitali a vynikali.

Odbornosť

Pochádzame z prostredia praktických pedagogických skúseností, ktoré nám poskytujú dôverné pochopenie zložitosti a výziev.

Vízia a hodnoty

Chceme poskytovať podporu, sieťovanie a spoluprácu pedagógov a odborných zamestnancov škôl prostredníctvom mentoringu a vzdelávania s  ohľadom na princípy dôvery a slobody. 

Mentori pochádzajú z prostredia praktických pedagogických skúseností, ktoré im poskytujú dôverné pochopenie zložitosti a výziev, ktorým učitelia čelia. Je jasné, že individuálna starostlivosť, podpora a záujem sú nevyhnutné nielen pre študentov, ale aj pre nás, učiteľov, aby sme napredovali.

Profesionálny prístup

Základom našej ponuky je množstvo vedomostí z modernej pedagogiky, obohatené o príklady úspešných postupov z reálneho života.

Pomoc

Poskytujeme poradenstvo a konzultácie s cieľom uľahčiť bezproblémovú implementáciu inovatívnych zmien v obsahu vzdelávania a metodológiách.

Skúsenosť

Naša odbornosť pramení z rozsiahlych praktických skúseností s vyučovaním, ktoré nám poskytujú dôverné pochopenie prekážok, ktoré sa v nej ukrývajú.

Spolupráca

Význam podpory a záujmu sa vzťahuje nielen na študentov, ale aj na nás učiteľov, čím podporujeme náš rast a podporujeme výnimočnosť.

Navštívené školy

15

Odmentorované hodiny

241

Odmentorovaní učitelia

62