Ako s deťmi komunikovať emócie v triede

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určené pre učiteľky a učiteľov 1. stupňa, vychovávateľky, asistentky.

Obsah: Ako s deťmi hovoriť o emóciách, ako im porozumieť, ako ich komunikovať a prijímať bez vynášania súdov a rád, ako viesť deti k hľadaniu riešení, aký vplyv má komunikácia na vzťahy v kolektíve.

Čo získate: Budem vedieť ako hovoriť s deťmi, ako aktívne počúvať, ako vytvoriť bezpečné prostredie v interpersonálnych vzťahoch, ako ich naviesť na správne riešenie.