základy čitateľskej a funkčnej gramotnosti žiakov 1. - 2. ročníka

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Vytváranie základov čitateľskej a funkčnej gramotnosti. 

Čo získate: Metódy, postupy, podmienky pre budovanie základov čitateľskej a funkčnej gramotnosti. Zdieľaním podnetných skúseností a nápadov tvorenie vlastnej cesty k formovaniu čitateľskej a funkčnej gramotnosti žiakov.