Wellbeing

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Čo sa dozviem: Wellbeing zahŕňa oba tieto koncepty - cítiť sa dobre a fungovať dobre. Okrajové témy ako wellbeing (duševná pohoda) a duševné zdravie by mali mať to isté miesto ako klasické učenie.

Čo vyskúšam: Aktivizujúce hry, skupinové úlohy podľa modelu PERMA

Čo zažijem na workshope: Tvorivé praktické činnosti a pozitívne hodnotenie