Ponuka vzdelávania v téme:
Vzdelávací program

Disponibilná hodina po novom
tvorba výchovného programu ŠKD
Vedenie škôl 1.-4.ročník
základy čitateľskej a funkčnej gramotnosti