Ponuka vzdelávania v téme:

Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma

Učíme Vonku
učiteľ ako facilitátor
efektívna komunikácia s rodičmi v konfliktných situáciách
Kritické myslenie
ako budovať bezpečné prostredie v žiackych kolektívoch
TVORIVÉ AKTIVITY V NOVOM ROKU
vyučovanie hejného matematiky
inovatívne vyučovanie biológie
regionálna výchova kreatívne a hravo Môj rodný kraj
regionálna výchova kreatívne a hravo OBJAVUJEME SLOVENSKO
Ako s RAKom – význam ranných kruhov
Sme jedna trieda – sme jedna rodina

AKO PRACOVAŤ S EMÓCIAMI DETÍ

Trieda bez šikany

Wellbeing

Efektívna skupinová práca

Školstvo 21 - Kurikulárna reforma v praxi

Učebné štýly a dynamika vyučovacej hodiny