Pripravované podujatia:

Školstvo 21 - Kurikulárna reforma v praxi