vyučovanie hejného matematiky

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je určený pre učiteľov matematiky na druhom stupni.

Obsah: Prostredia v Hejneho matematike zahŕňajú interaktívne a praktické nástroje, ktoré podporujú aktívne učenie. Príklady prostredí: Egyptské delenie chlebov – práca so zlomkami, Krokovanie a Schody – počítanie s celými číslami, Drievka, Geodoska a sieť - skúsenosti s geometrickými útvarmi, ich vlastnosťami a vzťahmi medzi nimi Váhy a Mince – modelovanie rovníc Jazyk písmen – práca s premennými Cavalieriho princíp – počítanie obsahov

Čo získate: Účastníci získajú konkrétne skúsenosti s implementáciou Hejného metód do svojej výučby a zdokonalia svoje didaktické zručnosti.