Vedenie škôl 1.-4.ročník (malotriedne školy)

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Aktuálne témy. 

Čo získate: Podnety a informácie k aktuálnemu dianiu, zmenám a reforme v školstve. Orientáciu v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Objavenie vlastnej jedinečnosti podnecujúcej k ďalšiemu rozvoju a napredovaniu školy.