Učebné štýly a dynamika vyučovacej hodiny

Lektor: Janka Karlíková, Janka Grenčíková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Workshop je zameraný na spoznanie (nie len) svojich preferovaných učebných štýlov a ako to ovplyvňuje vyučovanie. Je plný praktických nápadov ako viesť dynamickú vyučovaciu hodinu tak, aby sa každý niečo naučil.
Čo získate: Spoznáte svoj vlastný učebný štýl a zistíte ako ovplyvňuje priebeh Vašej vyučovacej hodiny. Zistíte ako viesť vyučovaciu hodinu tak, aby sa každý mohol niečo naučiť. Získate praktické nápady na dynamické vyučovanie s využitím viacerých učebných štýlov.