TVORIVÉ AKTIVITY V NOVOM ROKU

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Aktivizujúce hry a dobré nápady na hodine cudzích jazykov, výtvarnej výchovy alebo v tvorivej dielni

Čo získate: Každá hodina môže mať tvorivé prvky, ktoré pomôžu zaujať žiakov.