Trieda bez šikany

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Intenzívne vzdelávanie je určené triednym, začínajúcim učiteľom ale aj učiteľom , ktorí chcú svoje zručnosti v práci so žiackymi kolektívmi osviežiť.

Obsah: Zamerané je na prevenciu a elimináciu šikany, podporu a budovanie zdravých vzťahov v triednom kolektíve. Prostredníctvom zážitkových aktivít si účastníci vyskúšajú techniky a metódy, ktoré budú podporovať, rozvíjať, uspokojovať potreby žiaka, napr. prijatia skupinou v škole, slobody rozhodovania, ale aj pocit sociálneho a emocionálneho bezpečia. Dôraz je kladení počas vzdelávania hlavne na interaktívnu časť a vlastnú skúsenosť v práci v malých skupinách.

Čo získate: rozpoznať a diagnostikovať šikanu, navrhovať postupy a riešenia, komunikovať a viesť rozhovor s agresorom a obeťou, navrhovať pravidlá v rámci kolektívu, zavádzať ich do praxe, aplikovať zážitkové aktivity na posilnenie a vytvorenie bezpečného prostredia v žiackom kolektíve, facilitovať pracovné skupiny.