Sme jedna trieda – sme jedna rodina

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určený pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa, asistentky. 

Obsah: Kto vytvára triednu klímu, ako si vytvárame bezpečný priestor, rešpektujúci prístup, čo môže urobiť učiteľ pre zlepšenie triednej klímy, čo môžu urobiť žiaci. 

Čo získate: S čím odídem: s aktivitami na posilnenie triednej klímy.