regionálna výchova kreatívne a hravo OBJAVUJEME SLOVENSKO

Lektor: Silvia Schönová, Viera Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Dá sa učiť na druhom stupni o našej krajine tak, aby žiaci zažili aj niečo iné, ako suchú teóriu? Chcete sa nami nechať inšpirovať? 

Obsah: Prihláste sa na náš workshop a ukážeme vám kreatívne prístupy, ktorými môžete žiakov zaujať a motivovať. Vyskúšate si zážitkové učenie, iný náhľad do predmetu a dáte mu nový rozmer. 

Čo získate: Z workshopu si odnesiete materiál, ktorý môžete využiť vo vašich vyučovacích hodinách.