regionálna výchova kreatívne a hravo Môj rodný kraj

Lektor: Silvia Schönová, Viera Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Poznať svoj rodný kraj, byť sčítaný a hrdý na svoje rodisko. Dôležité? Určite! Učme to našich žiakov zaujímavo a hravo. 

Obsah: Máme pre vás niekoľko nápadov, tipov a inšpirácií ako dosiahnuť, aby sa vaši žiaci s vami nenudili. Workshop je vhodný pre prvý stupeň. Už teraz sa tešíme na spoločný čas s vami a veríme, že bude pre vás plnohodnotne strávený. 

Čo získate: Z workshopu si odnesiete okrem zážitkového popoludnia aj materiál, ktorý môžete využiť na vašich vyučovacích hodinách.