PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE A ONLINE NÁSTROJE

Lektor: 
Oblasť: Digitalizácia

Obsah: Aké sú výhody projektového vyučovania a zoznámenie sa s medzinárodnou platformou eTwinning

Čo získam :Tvorba vlastného projektu a práca s online nástrojmi Canva, Wordwall, Wordclouds. Tvorivé praktické činnosti do nového roka a pozitívne hodnotenie.