Personalizované vyučovanie

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie

Obsah: Z čoho vychádza personalizované učenie a jeho výhody, rola učiteľa, zavádzanie prvkov personalizovaného učenia, vyučovacie stratégie personalizovaného učenia.

Čo získate: Viem akú rolu nesie učiteľ v personalizovanom učení, poznám vyučovanie stratégie a viem niektoré z nich využiť vo svojej praxi.