Metódy a techniky personalizovaného učenia

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie

Obsah: Výhody a nevýhody personalizovaného učenia, ako priniesť personalizované učenie žiakom, základné metódy a techniky , ktoré umožňujú. personalizované učenie, praktické ukážky. 

Čo získate: Budem poznať princípy personalizovaného učenia, budem vedieť čo predchádza zavádzaniu personalizovaného učenia, budem vedieť použiť aspoň 2 metódy personalizovaného učenia.