inovatívne vyučovanie biológie

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je zameraný na efektívne vyučovanie biológie na 2. stupni prostredníctvom vzdelávacieho programu ExpEdícia.

Obsah: Praktické vedenie výskumu v predmete biológia. Vyučovanie vybraných tém s podrobným návodom na každý krok. Workshop podporuje kreatívne prístupy k výučbe biológie, s dôrazom na bádateľskú činnosť žiakov.

Čo získate: Účastníci získajú praktickú skúsenosť s inovatívnymi metódami a nástroje na zlepšenie výučby biológie.