Efektívna skupinová práca

Lektor: Viera Petrášová, Silvia Schönová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Skupinová práca má svoje výhody a je výbornou prípravou do reálneho života. Ešte ste sa s ňou nespriatelili? Najvyšší čas.

Čo sa dozviem: Prečo zavádzať skupinovú prácu do vyučovania. Je to nevyhnutné?
Čo si vyskúšam: Tipy a triky, ako na skupinovú prácu.
Čo zažijem: Praktické aktivity s využitím skupinovej práce s následnou analýzou.

Workshop je určený pre: učiteľov 1. stupňa ZŠ, učiteľov 2. stupňa ZŠ, odborných zamestnancov, asistentov, vychovávateľov.