efektívna komunikácia s rodičmi v konfliktných situáciách

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je zameraný na efektívne zvládanie konfliktných situácií, ktoré môžu vznikať v komunikácii so žiakmi, rodičmi aj kolegami.

Obsah: Oboznámenie sa s postupmi a princípmi, ako konfliktné situácie v školskom prostredí zvládnuť. Súčasťou sú modelové aktivity, simulácia prípadu z praxe s riešením.

Čo získate: rozpoznať krízové a náročné životné situácie, ktoré sa môžu vyskytovať v školskom prostredí, nenásilne komunikovať, reagovať v emočne napätých situáciách, zorientovať sa a pochopiť, reakcie rodičov, žiakov prečo komunikujú v napätých a konfliktných situáciách rôznymi spôsobmi, systematicky využívať teoretické a praktické odborné vedomosti pri krízovej komunikácii s rodičmi, použiť efektívnu komunikáciu v rámci riešenia problémov a ťažkostí žiaka.