Moderné vzdelávanie s Edupage - praktické skúsenosti

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Digitalizácia

Edupage je bohatý a mnohostranný nástroj, ktorý stále mnoho škôl a učiteľov ešte nepoužíva naplno. 

Obsah: Workshopy budú zamerané na rôzne témy - Triedny učiteľ v EduPage, Testy v Edupage, Domáce úlohy v EduPage, Triendka kniha, žiacka knižka a komunikácia v EduPage. Môžete si vybrať z nami ponúkaných, prípadne nám dajte vedieť o čo by ste mali záujem a workshop Vám „ušijeme priamo na mieru“. 

Čo získate: Reálne skúsenosti v cvičnom prostredí Edupage z pohľadu učiteľa ale aj žiaka a rodiča .