Disponibilná hodina po novom

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Tvorenie disponibilných hodín po ročníkoch

Čo získate: Postupným objavovaním možností integrácie, odhaľovaním podnetných činností a aktivít smerovať k tvoreniu štandardu disponibilnej hodiny s jej špecifikáciou.