Canva ako nástroj

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Digitalizácia

Canva je moderný grafický nástroj, ktorý umožňuje žiakom aj učiteľom rýchlu a jednoduchú tvorbu grafických dokumentov. 

Obsah: Ako využívať tento nástroj pri tvorbe učebných pomôcok, prezentácií, pri kolaboratívnej práci žiakov, plagátov a projektov. 

Čo získate: Canva ponúka učiteľom i žiakom možnosť realizovať kvalitné a efektné materiály zdarma pomocou šablón.