Ako s RAKom – význam ranných kruhov

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určený pre: učiteľky a učiteľov 1. stupňa, vychovávateľky, asistentky. 

Obsah: Čo sa dozvieme počas RK a ako s tým ďalej pracovať, čo rozvíjame u detí počas RK, čím môžeme RK vyplniť, ako sa môže zmeniť klíma v triede vďaka RK. 

Čo získate: Viem načo slúžia ranné kruhy, som pripravená/ý ich vyskúšať.