Školstvo 21 - Kurikulárna reforma v praxi

Lektor: Janka Karlíková, Janka Grenčíková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Workshop je zameraný pre tých, ktorí chcú lepšie pochopiť zmeny postupne zavádzané vo viacerých školách a od roku 2026 v rámci kurikulárnej reformy neminú nikoho v školstve. Užitočný bude aj pedagógom, ktorí si myslia, že v tom majú jasno. Workshop prináša odpovede na viaceré časté otázky: Je kurikulárna reforma naozaj nevyhnutná a prečo? Aké nové kompetencie a zručnosti je potrebné u detí rozvíjať a ako konkrétne na to? Čo sú kľúčové myšlienky reformy a čo to pre mňa ako učiteľa znamená prakticky? Prečo sa zrovna táto reforma podarí?

Čo získate: Jasnú predstavu o tom, čo je kurikulárna reforma a ako to aplikovať na vyučovaní. Konkrétne inšpirácie aktivít na vyučovacie hodiny, ktoré rozvíjajú kompetencie a zručnosti pre 21. storočie.