Workshop Kritické myslenie

🔍💻 Workshop kritické myslenie 🔍💻
Ponúkame vzdelávanie kritické myslenie v práci učiteľa v rámci aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie a výchovy pre pedagógov a odborných zamestnancov.👩‍🏫 Neformálne vzdelávanie je prioritou kurikulárnej reformy MŠVVaŠ.🎓 V programe sa zaoberáme metódami a formami triedenia informácií z online priestoru a práce s nimi v rámci bezpečnosti smerom k mladým ľuďom.💻📱 Náplňou programu je práca s informáciami, ako správne čítať správy, kritické myslenie v praxi – metódy, zdroje, techniky- 1 časť. stereotypy a predsudky ako dôsledok nekritického prijímania informácií, kritické myslenie v práci učiteľa – príklady DP – 2 časť.
🔍Pred workshopom ponúkane aj prednášku na tému, prečo sa treba zaoberať kritickým myslením v práci s informáciami.