Workshopy

ŠKD po novom
🤸‍♀️ŠKD po novom🤸‍♀️
Pozývame všetky p. vychovávateľky ŠKD na workshop k aktuálnemu výchovnému programu.
Stretneme sa 21.11. o 8:00h v ZŠ Rastislavova ul. Prievidza a 22.11. o 8:00h v ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
Tešíme sa na stretnutie.
Poznámky k stretnutiu: Prineste si prosím, svoj školský výchovný program.