Mentoring

Čo je mentoring?

Je to sprevádzanie, podpora, motivácia, hľadanie silných profesijných a osobnostných stránok. Je to vzťah dôvery mentora a mentorovaného, kedy skúsený učiteľ sprevádza a podporuje mentorovaného učiteľa v procese premeny na úrovni zručností a postojov. Hlavným cieľom mentoringu je nájdenie radosti z učenia pre učiteľa ale aj jeho žiakov. 

Mentoring, ktorý ponúkame, je určený pre začínajúcich i skúsených pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií. Mentoring je podporou pri hľadaní nových ciest učenia, môže byť inšpiráciou a podporou pri prechode na nové kurikulum. 

To môže dosiahnuť mentorovaný spolu so svojím mentorom formou:
  • individuálne poradenstvo a sprevádzanie profesijným rastom
  • návšteva vyučovacích hodín s cieľom zvýšenia kvality výchovno - vzdelávacieho procesu
  • poskytovanie spätnej väzby k pozorovaným edukačným postupom
  • podpora pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov
  • poskytovať poradenstvo v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)
Kto sú naši mentori?

Sú to vaši kolegovia z rôznych škôl v okresoch Prievidza a Partizánske, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne. Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení a majú naplánovaných niekoľko ďalších školení ročne. Podrobnejšie informácie o našich mentoroch nájdete tu.

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov, prípadne môžete o niekoho konkrétneho požiadať. Mentora získavate bezplatne na obdobie, aké budete vyžadovať (mentoring môže byť krátkodobý i niekoľkomesačný). 

Mentor sa s vami spojí a na prvom stretnutí preberiete spoločne vaše očakávania, spôsob komunikácie, pravidelnosť mentoringu, vaše otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás. 

Pokiaľ sa nedohodnete inak, mentor môze navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete. Po každej hodine nasleduje reflexia a rozhovor, kedy si s mentorom posvietite na to, o čo na hodine šlo a kde je priestor pre zlepšenie.  

Individuálne konzultácie s mentorom prebiehajú podľa dohody, zvyčajne podľa dostupnosti mentorovaného v jeho pracovnom čase, min. 1 x za mesiac. Konzultácie a stretnutia môžu trvať 30 – 90 minút. Ak je to potrebné a vy ako mentee máte záujem, je možné sa dohodnúť aj na intenzívnejšej spolupráci. 

V prípade, že vy ako mentee potrebujete konzultáciu, rozhovor či radu, mentor je vám k dispozícii. Mentor prichádza za mentorovaným priamo do jeho školy, alebo sa spoja online, nie je potrebné nikam cestovať. 

Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

Mentor NEKONTROLUJE! Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme. 

To, čo mentor na vašich hodinách uvidí, ako i vaše rozhovory, je zo strany mentora prísne súkromné. Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný. 

Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej triede, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru, nie iba radiť z pohľadu svojej vlastnej praxe.

Čo získate?

Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce. Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať, lebo aj chyby nám pomáhajú rásť. Chceme, aby ste z hodín odchádzali spokojný a nie zbytočne vyčerpaný. 

Čo naopak potrebujete dať?

Vašu dôveru a ochotu, váš čas a vaše úsilie niečo zmeniť. 

Ako sa môžete prihlásiť?

Vyplňte prosím krátky dotazník nižšie a mentor z nášho tímu sa Vám následne ozve. Dohodnete si formu spolupráce, ktorá Vám bude vyhovovať a Vaše prvé stretnutie. Mentoring je bezplatný počas celého trvania.  

Pozor! Kapacity našich mentorov sú obmedzené, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

DOTAZNÍK

Skúsenosti s mentoringom na ZŠ Tupolevova v Bratislave

Skúsenosti s mentoringom na ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava